Artykuły

Panie z Muftiatu

Rafał Berger 23 kwietnia 2009 roku zmarła mieszkająca w Bydgoszczy od roku 1949 Ewa Romejko z domu Miskiewicz. Urodzona 17 września 1915 roku w Uzdzie na Kresach Wschodnich, przybyła na Pomorze w roku 1945. Od roku 1949 zamieszkała w Bydgoszczy. Przez długie lata pracowała jako korektorka w „Gazecie Pomorskiej” . Ewa Miśkiewicz była Tatarką i w rodzinie p. Ewy była świadomość jej pochodzenia, o czym rozmawiałem z jej córką Krystyną Bacciarelli, znaną bydgoską dziennikarką prasową i radiową (Krystyna zmarła w [...]

Eksmisja imama Sinatułły Chabibulina

Mahmud Taha Żuk Po I wojnie światowej muzułmanie polscy rozpoczęli starania o utworzenie własnej reprezentacji religijnej. W Warszawie powołali do życia Związek Muzułmański m.st. Warszawy (zarejestrowany przez MSW 13 grudnia 1923 r.).  Organizacja ta nawiązywała do działalności Warszawskiego Muzułmańskiego Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzułmanom. Prezesem Związku został polski Tatar Abdul Hamid Churamowicz. Związek Muzułmański był pierwszą legalną organizacją muzułmańską w niepodległej Polsce. Opiekę religijną nad warszawskimi muzułmanami sprawował imam Sinatułła Chabibulin, kupiec pochodzący z Powołża. Sinatułła Chabibulin nie wziął się znikąd. [...]

Jak serca łączą się w muzułmańskim rytuale

W każdy czwartkowy wieczór, w dzielnicy Kasımpaşa w centrum Stambułu, suficki Zakon Uşşaki zbiera się na cotygodniowy rytuał zwany dhikr (co znaczy „wspominanie”), prowadzony przez Szejka Fatiha Nurullaha Efendiego. Ta duchowa tradycja i ścieżka, znana w islamie jako tariqa, rozwinęła się za panowania Imperium Osmańskiego i nadal, ponad 400 lat później, istnieje i jest znana we współczesnej Turcji. Sufizm to mistyczna, medytacyjna i pobożna forma praktyki islamskiej. Kładzie ona nacisk na  opartą na sercu wiedzę o Bożej jedności: gnozę, którą sufi nazywają „marifat”. Mówiąc o dhikr, fundamentalnej praktyce sufickiej [...]