Artykuły

Moralność islamu – czy jest dla niej miejsce we współczesnym świecie?

Kabir Helminski Na początek ujmijmy to pytanie inaczej: czy moralność odpowiednia dla współczesnego świata może pochodzić z zasad wyrażonych w Koranie? Czy może raczej zasady zawarte w Koranie są sprzeczne ze współczesnymi cywilizowanymi wartościami? Ważne jest, aby dokonać rozróżnienia między oryginalnym Objawieniem tzn. Koranem a prawem „szaria”, które obejmuje różne interpretacje i zastosowania owego Objawienia w odniesieniu do praktyki religijnej, moralności osobistej i prawa społecznego. Dla ogółu zachodnich społeczeństw, które obserwują islam przez pryzmat środków masowego przekazu, szaria oznacza stosowanie [...]

Holenderski zakaz nikabów niewykonalny

Wchodzący w życie od 1 sierpnia 2019 zakaz zakrywania twarzy w wielu miejscach publicznych, takich jak szkoły, szpitale czy transport publiczny, już w pierwszym dniu okazał się niemożliwy do wprowadzania w życie. Zarówno policja jak i przedstawiciele usług transportowych zasygnalizowali brak chęci jego egzekwowania. Zakaz został uchwalony w roku 2016 pod wpływem rosnącej popularności antymuzułmańskiej parti Geerta Wildersa i obejmuje zarówno religijne okrycia twarzy, jak i kominiarki i kaski motocyklowe. Osoby łamiące nowe prawo mogą mieć przedstawioną opcję zdjęcia zakrywającego [...]

Muzułmanie nie są wyjątkiem

Łukasz Wilkowski Ostatnie przeszukiwanie google wskazuje na to, że aktualnie na świecie żyje 1,6 miliarda wyznawców religii muzułmańskiej. Pod praktycznie każdą szerokością geograficzną i na każdym kontynencie, włączając w to takie państwa, o których zazwyczaj nie myślimy, jak Andora, czy Lichtenstein, możemy znaleźć Koran i ludzi zwracających się pięć razy dziennie w kierunku Mekki, a także w momencie pisania tego artykułu ściśle poszczących z powodu Ramadanu. Ten fakt jest tak oczywisty, że aż dziwnie w ogóle o nim wspominać, nie [...]