islam

List Imama Alego do Malika al-Asztara

Ali Ibn Abi Talib to najważniejsza po Proroku Muhammadzie postać wczesnego islamu – towarzysz Proroka, pierwszy Imam dla szyitów, czwarty z „kalifów sprawiedliwych” dla sunnitów, ucieleśnienie koncepcji „człowieka doskonałego” dla sufich. Poniższy list, zawarty w księdze „Nahdż al-Balagha”, został przez niego wysłany Malikowi Asztarowi w związku z jego wyznaczeniem na zarządcę Egiptu i zawiera zasady, jakimi powinien kierować się prawdziwie muzułmański władca. […]

Niedokończony chamaił imama Muchli

Maciej Musa Konopacki             „Arabskie modlitwy odmawiają, wcale ich nie rozumieją. W tym języku do nabożeństwa pisanych książek używają, jakową pracą zajmują się starzy albo molnowie, czyli duchowni, ale i ci tylko kopiści ksiąg prapradziadowskich i nie znają, co piszą…”             Taki sąd o naszych Tatarach wydaje Franciszek Mickiewicz w swych pamiętnikach z lat 1823-30. […]

Kult przodków i heterodoksyjność islamu w Kazachstanie

Ewa Charatańska  Azja Centralna na przestrzeni wieków stanowiła obszar styku największych cywilizacji świata: arabskiej, chińskiej, mongolskiej i rosyjskiej. Każda z nich przynosiła do Azji Środkowej nową kulturę, ustrój społeczny i religię. I każda z nich pozostawiła po sobie pewien ślad w społecznościach środkowoazjatyckich związany głównie ze sferą religijną. Heterodoksja polega na łączeniu, przenikaniu się wszystkich systemów, jakie kiedykolwiek dotarły do Azji. Obecnie islam, najbardziej rozpowszechnione wyznanie na tym obszarze zawiera w sobie różne pierwiastki: chrześcijańskie, buddyjskie, prawosławne oraz elementy kultów [...]