koran

“Koran badawczy” – łącząc klasyczną tradycję ze współczesnością

„The Study Quran” (Koran „badawczy”, przeznaczony do studiów) to historyczne i przełomowe angielskie tłumaczenie Koranu wraz z komentarzami, przygotowane przez zespół wybitnych badaczy islamu pod kierunkiem Seyyeda Hosseina Nasra. Tłumaczenie to przybliża w naukowy lecz przystępny sposób to, w jaki sposób muzułmanie interpretowali swą świętą księgę przez stulecia aż do współczesności. […]

Analiza czasownika daraba w surze 4-34 Świętego Koranu

Nizar El Imrani Analiza czasownika daraba w surze 4-34 Świętego Koranu: pogląd językoznawczy, egzegetyczny i prawny. Jednym z wersetów Koranu, który budzi największe zainteresowanie, jest werset 4 Sury An-nisaa. W różnych tłumaczeniach, na przykład na język hiszpański, francuski, angielski oraz polski, znajdujący się w nim czasownik daraba został przetłumaczony jako „uderzyć”. […]

Polskie przekłady Koranu

Rafał Berger „Kłopot” z tymi polskimi tłumaczeniami Koranu, czy też z przekładami Koranu na język polski. Aby „ugryźć” temat musimy cofnąć się do XVI wieku i przyjrzeć się niesamowitemu, oczywiście w mojej ocenie, zjawisku w historii rękopiśmiennictwa Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli kitabom[1], a ściślej jednemu z rodzajów kitabów tzn. tefsirom. […]