prawo

Wprowadzenie do szariatu. Część trzecia: rozwój historyczny

Arkadiusz Miernik We wstępie do jednej z klasycznych pozycji akademickich na temat historii prawa islamskiego (wydanej w roku 1964), Noel Coulson zauważa za Edmundem Burke, że prawnicy są z reguły kiepskimi historykami. Prawo jest przez nich badane głównie jako wyizolowana dziedzina obejmująca zbiór norm skupionych na „tu i teraz”, bez poświęcania większej uwagi historycznemu procesowi, który doprowadził do ich ustanowienia. W przypadku szariatu postrzeganie prawa jako wyrastającego z uwarunkowań życia społecznego oraz wraz z nim ewoluującego napotyka dodatkowe trudności, wynikające [...]