Tag Archives: tafsir

“Koran badawczy” – łącząc klasyczną tradycję ze współczesnością

151119214424-study-quran-commentary-combat-extremism-daniel-burke-orig-00002009-super-tease

„The Study Quran” (Koran „badawczy”, przeznaczony do studiów) to historyczne i przełomowe angielskie tłumaczenie Koranu wraz z komentarzami, przygotowane przez zespół wybitnych badaczy islamu pod kierunkiem Seyyeda Hosseina Nasra. Tłumaczenie to przybliża w naukowy lecz przystępny sposób to, w jaki sposób muzułmanie interpretowali swą świętą księgę przez stulecia aż do współczesności.

Analiza czasownika daraba w surze 4-34 Świętego Koranu

muslim-women-talking

Nizar El Imrani

Analiza czasownika daraba w surze 4-34 Świętego Koranu: pogląd językoznawczy, egzegetyczny i prawny.

Jednym z wersetów Koranu, który budzi największe zainteresowanie, jest werset 4 Sury An-nisaa. W różnych tłumaczeniach, na przykład na język hiszpański, francuski, angielski oraz polski, znajdujący się w nim czasownik daraba został przetłumaczony jako „uderzyć”.