Współpraca

Magazyn „Al-Islam” jest platformą otwartą zarówno dla polskich wyznawców różnych nurtów islamu, jak i dla badaczy tematyki muzułmańskiej. Chcemy przedstawiać szerokie spektrum opinii oraz wszystkie aspekty problematyki islamu. Zapraszamy do współpracy autorów tekstów związanych z islamem w Polsce i na świecie, jak również tłumaczy, fotografów i grafików.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem email:

redakcja@strefa-islam.pl