Day

11 października, 2023

„Zeszyty Muzułmańskie”

Rafał Berger  (poniższy tekst jest skrótem artykułu monograficznego: Rafał Berger „Zeszyty muzułmańskie” jako próba reaktywacji czasopiśmiennictwa tatarskiego w Polsce, który ukazał się w książce „Rola...
Read More