Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii szkoli kobiety do prowadzenia meczetów

Credit: Beth Rankin https://www.flickr.com/photos/bethcanphoto/85377491/

Muslim Council of Britain (MCB czyli Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii) szkoli kobiety do prowadzenia meczetów. Dwadzieścia kobiet rozpoczęło intensywny sześciomiesięczny kurs mający na celu przygotowanie ich na stanowiska kierownicze w meczetach. Poza indywidualnym mentoringiem, kobiety odwiedzają także wzorcowe meczety i uczestniczą w szkoleniach z mediów i wystąpień publicznych.

W ubiegły weekend w Manchesterze odbyła się zorganizowana przez MCB konferencja o przyszłości meczetów, na której odbyła się sesja na temat udziału kobiet w zarządach i innych organach prowadzących ośrodki kultu i programy wspólnotowe. Według Charity Commission, mężczyźni przewyższają liczbę kobiet w zarządach stosunkiem 2:1.

MCB oświadczyła: „Ten brak różnorodności jest nie do przyjęcia. Istotne jest aby zarządy meczetów i organizacji pozarządowych odzwierciedlały społeczności, którym służą.”

„Ponad jedna czwarta meczetów w Wielkiej Brytanii nie ma udogodnień dla kobiet, w pozostałej części, dostęp dla kobiet jest ograniczony.

W sierpniu, szkockie muzułmanki rozpoczęły kampanię na rzecz miejsca modlitwy dla kobiet i włączenia ich w procesy decyzyjne dotyczące meczetów i wspólnot.

Rzecznik organizacji The Scottish Mosques for All (czyli „Szkockie Meczety dla Wszystkich”) powiedział: „Szkoda, że wiele meczetów nie zapewnia podstawowego dostępu muzułmankom”

Inna organizacja Open My Mosque apeluje o zobowiązanie meczetów do zachowania równości, a Muslim Women’s Council czyli Muzułmańska Rada Kobiet z siedzibą w Bradford zbiera fundusze na meczet kierowany przez kobiety i „oparty na zasadach otwartości, inkluzywności, sprawiedliwości społecznej i ochrony”.

Andleen Razzaq, była zarządzająca meczetem Al Manaar w zachodnim Londynie, która jest głównym moderatorem programu MCB dla kobiet powiedziała: „Muzułmańskie kobiety wykonują niesamowitą pracę w społecznościach, ale często nie mają doświadczenia w zarządzaniu i w organach decyzyjnych. Musimy prowadzić szeroko zakrojone rozmowy na temat barier dla kobiet, które w większości mają podłoże kulturowe bo w islamie mężczyźni i kobiety mają równą pozycję duchową.”

„Wszystkie meczety powinny odzwierciedlać równość, inkluzywność i różnorodność” – dodała.

Biorąca udział w programie Ghazalla Hussain powiedziała, że pomaga on jej zbudować pewność siebie i „uwierzyć w siebie samą trochę bardziej”. „Wiele komitetów meczetów nie rozumie, czego chcą lub potrzebują kobiety. Ale myślę, że mają świadomość, że czasy się zmieniają, i oni sami też muszą się zmienić “- powiedziała.

W marcu, w swoim przemówieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Harun Khan, sekretarz generalny MCB, poparł apele o równość płci. „Nadszedł czas, aby wszyscy zrozumieli swoją własną odpowiedzialność za osiągnięcie równego dostępu i równych możliwości dla kobiet i mężczyzn w dzisiejszym społeczeństwie brytyjskim”.

Opracowała: Monika Szadkowska  Źródło: Guardian

Fot. Beth Rankin