Pojęcie Had: kary cielesne

Nizar El Imrani

(Korekta: Paweł Soliwoda)

Ładnych parę lat temu pracowałem w Granadzie w sklepie z pamiątkami. Mój kolega z pracy, wtedy doktorant, studiował na wydziale prawa, a specjalnością jego było… prawo szariackie. Dziś podzielę się jedną z wielu rozmów, które z nim odbyłem.

Rozmowa dotyczyła pojęcia had, często określanego jako “kary cielesne” za niektóre zbrodnie takie jak morderstwo, kradzież, apostazja…

Często słyszy się, że karą za kradzież jest w islamie obcięcie ręki. Wiele osób uważa to za niezmienną i jedyną karę, ponieważ tak napisane jest w Koranie, jako prawo dane nam od Boga. Pojęcie to wymaga jednak nieco głębszej analizy.

Z punktu widzenia językoznawczego

Had (liczba mnoga hudud) pochodzi od czasownika hadda, który jest wieloznaczny, między innymi może znaczyć: ostrzyć, powiększyć się, wkurzać się, ograniczać, limitować, rozróżniać, skończyć, przekroczyć. Słowo had oznacza granicę, okres jako ograniczony czas, koniec oraz jak podaje słownik – karę.

Jeśli przeanalizujemy rdzeń tego słowa, widzimy, że znaczenia tego czasownika zawsze wiążą się z punktu widzenia semantycznego z pojęciem granicy. Ostrzyć jako działanie przy granicy, powiększyć się, przekroczyć, wkurzać się jako przekroczyć pewną granicę. Rozróżniać czyli stworzyć granicę między dwoma elementami, pojęciami, oraz skończyć jako ustalić granicę. Pojęcie to we wszystkich przypadkach odnosi się do górnej granicy.

Z punktu widzenia historycznego

Przykład Umara Ibn Al Khattaba (raa).

W Koranie znajdujemy następujący werset: Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry!

Znany jest fakt, że Umar Ibn Al Khattab w czasach nędzy nie stosował kary had wobec złodzieja, który kradł jedzenie by przeżyć. (Musnaf Abdu Ar-Razzaq 18371). Sam ten fakt jest poważnym problemem jeśli chodzi o twierdzenie, że had w islamie to sztywna, niezmienna kara. Oznaczałoby to, że Umar Ib Al Khattab nie zastosowawszy tej kary odrzucił koraniczny werset, co czyniłoby z niego kafira.

Konkluzja

Kara w islamie ma na celu zachowanie porządku społecznego, a nie zemstę. Kary had są ruchome i to co określa Koran jest górną granicą tej kary. Stanowisko to możemy znaleźć w korpusie jurysprudencji w rożnych krajach. Na stronie Uniwersytetu Malezyjskiego Uniwersytetu można na przykład przeczytać, że had to kara maksymalna. Podobnie jest w opracowaniu Faysala Burhana.

Różne muzułmańskie kraje dostosowują wymiar kary, zależnie od kontekstu oraz sytuacji socjoekonomicznej, politycznej itd. i wszystkie te kary mieszczą się w prawie szariackim. Od Maroka, gdzie kara za kradzież waha się od 2 miesięcy do 5 lat (w rozumieniu, że 5 lat więzienia jest mniejszą karą niż obcięcie ręki), po Arabię Saudyjską gdzie za kradzież jedyną karą jest obcięcie ręki.

Pamiętać jednak należy, że granica ta jest nieprzekraczalna, niezależne od sytuacji. Jest to powód do przemyśleń.

W talionie jest dla was życie, o wy, obdarzeni rozumem! Być może, będziecie bogobojni! (Koran 2-179).

Żródła:

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%AD%D8%AF/

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D8%AF/

http://www.islamreligion.com/articles/253/viewall/crime-and-punishment-in-islam/

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/017_smt.html

http://dailyhadith.abuaminaelias.com/2012/09/18/umar-on-justice-do-not-cut-the-hand-of-the-thief-who-steals-food-out-of-starvation/

http://www.islamic-study.org/islamic_penal_law.htm

http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/penal/Code%20Penal.htm

http://louis-xvii-of-france.blogspot.com/2007/10/el-infame-asesinato-de-la-reina-maria.html

http://www.abc.es/internacional/20131109/abci-linchamientos-convierten-bolivia-pais-201311081733.html

http://www.elmundo.es/espana/2015/02/27/54f0cff4e2704ef9158b4573.html

http://elpais.com/elpais/2015/02/02/ciencia/1422901183_641154.html

Related Posts