By

Akadiusz Miernik

Duchowe więzi między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem (cz. 2)

Abdal Hakim Murad  Cz.2 wykładu zatytułowanego Duchowe więzi między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Wykład wygłoszono w 1997 w Instytucie Dar al-Salam w Abiquiu (Nowy Meksyk)...
Read More

Co możesz zrobić dla Palestyny? Środki krótko-, średnio- i długoterminowe

Abu Hurairah Patrząc na brak człowieczeństwa tych, którzy przeprowadzają powolne czystki etniczne na niewinnych Palestyńczykach, musimy zadawać sobie pytania o nasze człowieczeństwo. Co robić obserwując...
Read More

Duchowe więzi między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem (cz. 1)

Abdal Hakim Murad Cz.1 wykładu zatytułowanego Duchowe więzi między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Wykład wygłoszono w 1997 w Instytucie Dar al-Salam w Abiquiu (Nowy Meksyk)...
Read More

„Zeszyty Muzułmańskie”

Rafał Berger  (poniższy tekst jest skrótem artykułu monograficznego: Rafał Berger „Zeszyty muzułmańskie” jako próba reaktywacji czasopiśmiennictwa tatarskiego w Polsce, który ukazał się w książce „Rola...
Read More

Korespondencja Macieja Musy Konopackiego

Rafał Berger Maciej Musa Konopacki, polski Tatar, urodził się 29 stycznia 1926 roku w Wilnie. Maciej był synem byłego oficera armii carskiej, dowódcy tworzonych w...
Read More

Koran jako tekst późnego antyku. Rozmowa z prof. Angeliką Neuwirth

Pani licząca 800 stron książka „Koran jako tekst późnego antyku” usiłuje znaleźć „europejskie drzwi” do świętej księgi muzułmanów. Co dokładnie ma Pani na myśli mówiąc...
Read More

Huda Szarawi: „Egipcjanka”

Beata Abdallah-Krzepkowska Wydanie  w  naszym kraju wspomnień Hudy Szarawi, pionierki egipskiego, arabskiego  a zarazem muzułmańskiego feminizmu, łączącej w swojej działalności hasła emancypacji kobiet z ideami...
Read More

Trójca z perspektywy muzułmańskiej

Abdal-Hakim Murad (Tekst wykładu wygłoszonego przed grupą chrześcijan w Oksfordzie w 1996 r.) Każdej próbie przedstawienia muzułmańskiego rozumienia doktryny Trójcy towarzyszyć będą pewne trudności, szczególnie...
Read More

Mój rok z Koranem. Rozmowa z Carlą Power

Carla Power jest amerykańską dziennikarką, zadeklarowaną świecką humanistką i autorką książki „Gdyby oceany były atramentem: nieprawdopodobna przyjaźń i podróż do serca Koranu”, będącej zapisem roku...
Read More

Szariat a bioetyka

Beata Abdallah-Krzepkowska Brzydkie słowo na „sz”, przerażające jak Buka, której kształt każdy rozpoznaje – szariat,  jeden z najczęściej używanych, a jednocześnie błędnie rozumianych terminów dotyczących...
Read More
1 2 3 12