Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii szkoli kobiety do prowadzenia meczetów

Muslim Council of Britain (MCB czyli Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii) szkoli kobiety do prowadzenia meczetów. Dwadzieścia kobiet rozpoczęło intensywny sześciomiesięczny kurs mający na celu przygotowanie ich na stanowiska kierownicze w meczetach. Poza indywidualnym mentoringiem, kobiety odwiedzają także wzorcowe meczety i uczestniczą w szkoleniach z mediów i wystąpień publicznych.

W ubiegły weekend w Manchesterze odbyła się zorganizowana przez MCB konferencja o przyszłości meczetów, na której odbyła się sesja na temat udziału kobiet w zarządach i innych organach prowadzących ośrodki kultu i programy wspólnotowe. Według Charity Commission, mężczyźni przewyższają liczbę kobiet w zarządach stosunkiem 2:1.

MCB oświadczyła: „Ten brak różnorodności jest nie do przyjęcia. Istotne jest aby zarządy meczetów i organizacji pozarządowych odzwierciedlały społeczności, którym służą.”

„Ponad jedna czwarta meczetów w Wielkiej Brytanii nie ma udogodnień dla kobiet, w pozostałej części, dostęp dla kobiet jest ograniczony.

W sierpniu, szkockie muzułmanki rozpoczęły kampanię na rzecz miejsca modlitwy dla kobiet i włączenia ich w procesy decyzyjne dotyczące meczetów i wspólnot.

Rzecznik organizacji The Scottish Mosques for All (czyli „Szkockie Meczety dla Wszystkich”) powiedział: „Szkoda, że wiele meczetów nie zapewnia podstawowego dostępu muzułmankom”

Inna organizacja Open My Mosque apeluje o zobowiązanie meczetów do zachowania równości, a Muslim Women’s Council czyli Muzułmańska Rada Kobiet z siedzibą w Bradford zbiera fundusze na meczet kierowany przez kobiety i „oparty na zasadach otwartości, inkluzywności, sprawiedliwości społecznej i ochrony”.

Andleen Razzaq, była zarządzająca meczetem Al Manaar w zachodnim Londynie, która jest głównym moderatorem programu MCB dla kobiet powiedziała: „Muzułmańskie kobiety wykonują niesamowitą pracę w społecznościach, ale często nie mają doświadczenia w zarządzaniu i w organach decyzyjnych. Musimy prowadzić szeroko zakrojone rozmowy na temat barier dla kobiet, które w większości mają podłoże kulturowe bo w islamie mężczyźni i kobiety mają równą pozycję duchową.”

„Wszystkie meczety powinny odzwierciedlać równość, inkluzywność i różnorodność” – dodała.

Biorąca udział w programie Ghazalla Hussain powiedziała, że pomaga on jej zbudować pewność siebie i „uwierzyć w siebie samą trochę bardziej”. „Wiele komitetów meczetów nie rozumie, czego chcą lub potrzebują kobiety. Ale myślę, że mają świadomość, że czasy się zmieniają, i oni sami też muszą się zmienić „- powiedziała.

W marcu, w swoim przemówieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Harun Khan, sekretarz generalny MCB, poparł apele o równość płci. „Nadszedł czas, aby wszyscy zrozumieli swoją własną odpowiedzialność za osiągnięcie równego dostępu i równych możliwości dla kobiet i mężczyzn w dzisiejszym społeczeństwie brytyjskim”.

Opracowała: Monika Szadkowska  Źródło: Guardian

Fot. Beth Rankin

Related Posts