Sukcesy muzułmańskich szkół w Wielkiej Brytanii

Trzy najwyższe pozycje w rankingu brytyjskich szkół zajęły szkoły  prowadzone zgodnie z wartościami islamskimi.Szkoły muzułmańskie zajęły pierwsze miejsca w rankingu szkół średnich, przeprowadzonym przez brytyjski rząd, zajmując trzy najwyższe pozycje, a cztery — w sumie — w pierwszej dziesiątce.
Na szczycie listy znalazła się szkoła średnia dla dziewcząt Tauheedul Islam z miejscowości Blackburn położonej w północnej Anglii, a następnie szkoła dla chłopców Eden w Birmingham oraz szkoła Eden dla dziewcząt w sąsiednim Coventry.

Według deklaracji kadry kierowniczej, wszystkie trzy szkoły prowadzone są zgodnie z wartościami zarówno islamskimi, jak i brytyjskimi.
Lista publikowana jest co roku przez rząd i klasyfikuje szkoły w całym kraju pod względem szeregu czynników, w tym osiągnięć akademickich oraz ilości uczniów, którzy po ich ukończeniu kontynuują naukę.

W Wielkiej Brytanii kształcenie obowiązkowe kończy się w wieku 16 lat, po czym absolwenci mogą albo wejść na rynek pracy, albo kontynuować edukację. Zgodnie z ramami zwanymi „Progress 8”, które rząd Zjednoczonego Królestwa stosuje do mierzenia wyników, szkoły ocenia się na podstawie postępu, jakiego prócz ocen dokonują uczniowie.

W Tauheedul Islam 83,3% uczniów otrzymało wysokie noty z języka angielskiego i matematyki, a placówka uzyskała 69,9 punktów w skali „Progress 8”. W ten sposób czwarty rok z rzędu szkoła znalazła się na szczycie tabeli krajowej. Wszystkie trzy pierwsze miejsca zostały sklasyfikowane jako „powyżej średniej” pod względem osiągnięć i zostały uznane za „wybitne” przez Ofsted — brytyjski organ rządowy odpowiedzialny za utrzymanie jakości edukacji zarówno dla szkół państwowych, jak i prywatnych.

W oświadczeniu Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii (MCB) ogłosiła, że statystyki te pokazują, że szkoły religijne osiągają dobre wyniki pomimo negatywnego ich postrzegania.

„Uznanie należy się nauczycielom, rodzicom i oczywiście uczniom tych muzułmańskich szkół,  za ich wysoki poziom i  doskonałe osiągnięcia” – powiedział Sekretarz Generalny MCB Harun Khan.
„Ich wyniki pokazują, że dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu dzieci ze wszystkich środowisk, w odpowiednich warunkach edukacyjnych mogą osiągąć swój potencjał”.

Źródło: TRT  Opracował: Rafał Witasik

Related Posts