Co możesz zrobić dla Palestyny? Środki krótko-, średnio- i długoterminowe

Abu Hurairah

Patrząc na brak człowieczeństwa tych, którzy przeprowadzają powolne czystki etniczne na niewinnych Palestyńczykach, musimy zadawać sobie pytania o nasze człowieczeństwo. Co robić obserwując śmierć niewinnych cywilów? Mamy nałożony na nas przez Boga obowiązek reagowania na niesprawiedliwość, ważne jest więc byśmy zastanaowili się nad krótko-, średnio- i długoterminowymi krokami jakie możemy podjąć by przyczynić się do długofalowych zmian. Silne emocje jakie odczuwamy w danej chwili mogą być katalizatorem pozytywnych działań.

ŚRODKI KRÓTKOTERMINOWE

 1. Modlitwa Qijām al-Lajl

Jako muzułmanie wiemy, że pamiętanie o Bogu powiązane jest z ogólnym porządkiem Wszechświata. Wiemy z Koranu, że Bóg nie zmienia sytuacji ludzi dopóki oni sami nie zaczną się zmieniać. Wiemy, że pełne meczety są źródłem błogosławieństwa (baraka) dla całej ludzkości. Nigdy nie wątp w siłę gorliwej modlitwy du’ā wypowiadanej przez osobę z sercem rozdartym przez widok palestyńskiego cierpienia – może ona być kluczowa.

 1. Udział w protestach

Na całym świecie odbywa się wiele demonstracji, podczas których ogromna liczba osób wyraża swój sprzeciw wobec tyranii oraz wsparcie dla człowieczeństwa. Każda z tych osób wysyła swój sygnał tym, którym wydaje się, że nie zostaną nigdy pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny.

 1. Listy do polityków

To dobrze znany i konieczny krok – po każdej tragedii wiele osób wywiera presję na swoich politycznych reprezentantów. Żyjemy w czasach, w których wyrażanie oburzenia jest tak powszechne, że jego brak sam w sobie byłby wymowny – gdyby nasi politycy nie widzieli z naszej strony żadnych nacisków w tej sprawie, łatwo byłoby im ją ignorować. Warto jednak wziąć pod uwagę kilka wskazówek, które mogą zwiększyć skuteczność naszych listów czy e-maili:

– nie używaj listów napisanych na zasadzie „kopiuj i wklej”. Politycy często je ignorują, zatrzymują się one zazwyczaj na poziomie sortującej listy sekretarki. Napisz własny list, prosto z serca.

– uwzględnij w nim fakty i statystyki, posługując się specjalistycznymi raportami, takimi jak raport Human Rights Watch, jasno oskarżający Izrael o stosowanie polityki apartheidu.

– domagaj się działania, na przykład przedyskutowania problemu w parlamencie, przekazania listu na wyższy szczebel polityczny czy wsparcia dla postulatu sankcji wobec Izraela lub zawieszenia udzielania mu pomocy militarnej.

 1. Skargi na nieuczciwe przedstawianie sprawy w mediach

Jesteśmy muzułmanami, nieuczciwe i wypaczone przekazy medialne to dla nas nic nowego. Kiedy więc widzisz błędny lub stronniczy artykuł czy reportaż, złóż na niego skargę do instytucji monitorujących medialne standardy. Opublikuj też swoją skargę w mediach społecznościowych.

 1. Bojkot

Większość z nas przyzwyczajona jest już do sprawdzania czy np. daktyle jakie kupujemy produkowane są przez izraelskie firmy. Należy rozszerzyć takie konsumenckie wybory również na inne produkty, nawet jeśli bywa to trudne ze względu na dominację niektórych firm na rynku. Kupując jakiś produkt do naszego domu pamiętajmy o tych, którzy w wyniku bombardowań już domu nie mają.

 1. Sprzeciw wobec antysemityzmu

Pamiętajmy o wszystkich przypadkach, kiedy w wyniku zbrodni popełnionej przez kogoś, kto był akurat muzułmaninem, wszyscy narażeni byliśmy na słowne czy nawet fizyczne ataki. Wielu Żydów czuje się w tej chwili podobnie i jest to niedopuszczalne. Musimy zawsze jasno podkreślać, że jesteśmy przeciwko zabijaniu niewinnych cywilów i systemowej opresji państwa Izrael, a nie przeciwko Żydom. Rozmywanie granic między Żydami a Izraelem jest błędem, są oni bowiem społecznością bardzo różnorodną i wszelkie uogólnianie jest niesłuszne. Jeśli masz żydowskich znajomych czy sąsiadów, porozmawiaj z nimi i upewnij się, że czują się bezpiecznie. Pamiętaj, że naszym celem jest sprawiedliwość i pokój dla wszystkich.

 1. Dbanie o swą higienę psychiczną

Nasze media społecznościowe przesiąknięte są w tej chwili rozdzierającymi serce obrazami barbarzyństwa jakiemu poddawani są Palestyńczycy. Ma to poważny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Zrób sobie kilkudniową przerwę od społecznościówek. Zajmij się czymś innym, monitoruj swe emocje i daj sobie czas oraz przestrzeń do przetworzenia tego eomocjonalnego bagażu. Nadchodzące tygodnie i miesiące oraz kontynuowanie walki o sprawiedliwość będą wymagać dobrego zdrowia i emocjonalnej stabilności.

ŚRODKI ŚREDNIOTERMINOWE

 1. Budowanie więzi z Koranem

Musimy głęboko zinternalizować sobie relację naszej wiary i aktów czci z całym porządkiem Wszechświata. Dzięki temu nasza walka o sprawiedliwość odzwierciedlać będzie ponadczasowe prawdy i wartości. Koran pomaga nam również zarządzać naszymi emocjami – równoważyć obawy i nadzieje, pasję i powściągliwość, gniew i pogodę ducha. Jako osoby wierzące, musimy zapoznać się dobrze z tymi narzędziami aby w obliczu tragedii zachować nasze zakorzenienie w boskim przewodnictwie.

 1. Kanalizowanie oburzenia w konsekwentny program działania

Po izraleskim bombardowaniu Gazy w roku 2014 publiczne oburzenie niewiele zmieniło. Tym razem tak być nie musi. Wiemy, że solidne oddolne działania mogą osiągnąć skutek, nie zmarnujmy więc aktualnych emocji. Regularnie informuj o bieżącej sytuacji w Palestynie na swoich mediach społecznościowych, organizuj wydarzenia w swej lokalnej społeczności czy w grupach dialogu międzyreligijnego.

 1. Zbieranie funduszy

Obecna sytuacja jest druzgocząca dla palestyńskiej infrastruktury. Konieczna będzie odbudowa wielu szpitali, szkół i domów. Zorientuj się które organizacje charytatywne prowadzą zbiórki na ten cel.

 1. Budowanie sieci sojuszników

Jerozolima jest dla muzułmanów symbolem dziedzictwa Abrahamowego; jest nam szczególnie bliska. Podnosząc nasz głos w obronie Palestyńczyków często jednak okazuje się, że dołączają do nas bardzo różnorodni sojusznicy. Zakorzenienie w wartościach koranicznych nie stoi w sprzeczności ze współpracą z przedstawicielami innych religii oraz ludźmi niereligijnymi na rzecz wspólnego dobra.

 1. Odrzucenie eschatologicznych fantazji

Często napotykamy na hadisy mówiące o czasach ostatecznych, zawierające różne proroctwa i przepowiednie. Wiemy jednak, że wiele tego typu tekstów podlega różnicy opinii wśród uczonych islamu. Niektórzy z nas mogą mieć wrażenie, że przepowiednie te spełniają się na naszych oczach. Być może tak jest, być może nie – nikt nie jest w stanie tego stwierdzić. Prowadzi to jednak czasami do przekonania, że obecny rozlew krwi zostanie niedługo po prostu zakończony przez jakieś nadchodzące eschatologiczne wydarzenie. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, musimy zawsze „przywiązywać swoje wielbłądy”, a więc podejmować kroki jakie leżą w zakresie naszych możliwości. Zmiana wymaga czasu i konsekwentnej działalności, a nie tylko nadziei.

ŚRODKI DŁUGOTERMINOWE

 1. Praca na rzecz modelu religijnego aktywizmu

Islam nakazuje nam stawać po stronie sprawiedliwości. Nasze pisma pouczają nas byśmy wspierali ją nawet wbrew własnym interesom. Innymi słowy, islam przedstawia nam model ugruntowanego religijnie aktywizmu, zachęcając nas do działalności na rzecz wspólnego dobra. Jest to temat wymagający szerszego omówienia, każdy jednak może zacząć tą drogę będąc po prostu dobrym muzułmaninem.

 1. Czujność wobec zmian w prawie

Musimy uważnie przyglądać się wszelkim lobby na rzecz zmian w prawie, które mogą ograniczyć nasze wolności. Mamy pełne prawo do protestu i wspierania Palestyny.

 1. Wykorzystywanie do protestu unikalnych talentów

Każdy z nas może zacząć wysyłać listy do polityków, brać udział w demonstracjach czy bojkotach. Jakie jednak masz zdolności lub talenty, których brakuje innym? Może jesteś poetą lub poetką? Podziel się swoimi wierszami w mediach społecznościowych. Masz smykałkę do edycji filmów? Zacznij tworzyć takie, które zwiększą świadomość problemu. Masz talent do pisania? Napisz esej o historii Palestyny. Z pewnością jest coś, co ty możesz zrobić lepiej niż ktoś inny. Budowanie ruchu na rzecz zmiany wymaga wielu różnych podejść i zdolności.

 1. Bądź lepszym człowiekiem

Stawaj przeciwko każdej niesprawiedliwości. Nakazuje nam to Bóg, nawet w przypadkach kiedy jest to sprzeczne z naszymi interesami. Zgodnie z wersem 143 koranicznej Sury Al-Baqara, musimy być ludźmi cechującymi się umiarem i oddaniem sprawiedliwości. Przede wszystkim jednak nie możemy rozpaczać. Naszymi sprawami zarządza Najbardziej Miłosierny.

 

 

Źródło: The Muslim Vibe

 

 

 

 

 

 

Related Posts