Nowe władze Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

W dniu 01.12.2018 odbyło się walne zebranie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, podczas którego wybrano nowe władze Rady. Współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej został Rafał Berger (przewodniczący zrzeszającego polskich szyitów Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej), zastępując na tym stanowisku Andrzeja Saramowicza z Polskiej Fundacji Sufich. Współprzewodniczącą ze strony katolickiej została dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, pełniąca w poprzedniej kadencji Rady funkcję jej sekretarza generalnego.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. Jej celem jest dialog pomiędzy obu religiami oraz działalność zmierzająca do wzajemnego poznania religii, kultury, historii i tradycji chrześcijaństwa i islamu, jak i do przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości.

Rafał Berger

– Przystąpienie kilka lat temu do Rady było dla mnie czymś ważnym, a wybór na współprzewodniczącego jest zaszczytem i wyzwaniem – powiedział nam Rafał Berger komentując decyzję zgromadzenia. – Osoba współprzewodniczącej ze strony katolickiej daje gwarancję, że działalność Rady i dialog będzie prowadzony nadal w sposób mądry, przyjazny i obiektywny. Bardzo cieszę się na współpracę z panią profesor Agatą Skowron-Nalborczyk i wszystkimi członkami Rady. Mój wybór, tak dla mnie wyróżniający, traktuję także, jako docenienie i dostrzeżenie dotychczasowej działalności SJM, od zawsze otwartego na dialog ze wszystkimi religiami.

Nowy współprzewodniczący podkreślił też, że nowa funkcja ma dla niego ważny wymiar osobisty: – Prekursorem dialogu z Kościołem Katolickim w drugiej połowie XX wieku był w Polsce imam Mahmud Taha Żuk z SJM, wraz z Anną Morawską, katolicką publicystką i tłumaczką. Niedługo potem w dialog ten zaangażował się bardzo mocno Maciej Konopacki, najwybitniejszy znawca dziejów i tradycji tatarskiej w Polsce. Konopacki jest współtwórcą Rady (chociaż szybko zaprzestał w niej działalności i członkostwa). Obaj ci pionierzy są moimi nauczycielami i mentorami na drodze islamu i również z tego powodu ten wybór ma dla mnie szczególne znaczenie.

Related Posts